Tag Archives: cây trồng phong thủ

Tại Huyền quan nên đặt cây gì?

Loại thứ hai là huyền quan nhỏ hẹp vào cửa chỉ có tường và con đường, đương nhiên không phù hợp để đặt những cành cây loại lớn, lúc này nên xem xét đặt một vài cây nhỏ. Ví dụ