Tag Archives: G7Window

Cửa sổ G7window CS01

Hãng sản xuất: G7Window Loại cửa: Cửa sổ mở hất Kiểu dáng: Hiện đại Chất liệu: uPVC Số cánh: 1

Cửa sổ 1 cánh mở hất G7Window CSMHG7

Hãng sản xuất: G7Window Loại cửa: Cửa sổ mở hất Kiểu dáng: Hiện đại Chất liệu: • uPVC • Nhựa PVC có lõi thép gia cường (uPVC) Số cánh: 1 Xuất xứ: Việt Nam

Cửa sổ 2 cánh mở quay ra G7Window

Hãng sản xuất: G7Window Loại cửa: Cửa sổ mở quay Kiểu dáng: Hiện đại Chất liệu : Nhựa PVC có lõi thép gia cường (uPVC) Kích thước (mm): 1200 x 1400 Xuất xứ: Việt Nam

Cửa sổ 1 cánh G7Window CS02

Hãng sản xuất: G7Window Loại cửa: Cửa sổ mở quay Kiểu dáng: Hiện đại Chất liệu: uPVC Số cánh: 1

Cửa sổ mở trượt G7window

Hãng sản xuất: G7Window Loại cửa: Cửa sổ mở trượt Kiểu dáng: Hiện đại Chất liệu: uPVC Kích thước (mm):1600 x 1600 Xuất xứ: Việt Nam

Cửa sổ 1 cánh mở quay G7Window

Hãng sản xuất: G7Window Loại cửa: Cửa sổ mở quay Kiểu dáng: Hiện đại Chất liệu: uPVC Kích thước (mm): 800 x 1600 Xuất xứ: Việt Nam