Tag Archives: huyền quan của phòng khách

Những lưu ý khi thiết kế huyền quan của phòng khách

Ánh sáng của huyền quan phòng khách cần sáng sủa. Phần lớn huyền quan của nhà ở đều thiếu ánh sáng tự nhiên, vì vậy cần động não nhiều hơn trong việc lấy ánh sáng. Ngoài việc sử dụng bình..